דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב אפוטרופוס- התיישבות הוא ₪87,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,738,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,160,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪663,000 (38.15%)
  • רכש וקניות: ₪1,075,000 (61.85%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪630,865
תחת סעיף זה מוקצים 25 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?