דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב עב"צ שיכון הוא ₪498,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪398,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?