דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרד הפנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-40,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-190,803
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)