דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב עב"צ פנים הוא ₪870,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,260,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪735,000.
תחת סעיף זה מוקצים 132 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?