דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב יחידת פנים הוא ₪9,633,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,143,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪10,443,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪400,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪8,330,000 (79.77%)
  • רכש וקניות: ₪2,113,000 (20.23%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪9,539,789
תחת סעיף זה מוקצים 43 תקני כח אדם , ובנוסף 54 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?