דלג לתוכן עיקרי
17.20.22.23

הוצאות קרנטינה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת פיקוח (תחת תחום מת"ק איו"ש בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הוצאות קרנטינה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?