דלג לתוכן עיקרי
17.20.22.15

קו התפר - רכישת רכב וציוד

תקציב מאושר: 2,086,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידת פיקוח (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב קו התפר - רכישת רכב וציוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,086,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪380,125
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)