דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב יחידת פיקוח הוא ₪6,482,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,065,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,786,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪15,851,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,600,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,757,000 (74.17%)
  • רכש וקניות: ₪4,094,000 (25.83%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪7,554,658
תחת סעיף זה מוקצים 31 תקני כח אדם , ובנוסף 258 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?