דלג לתוכן עיקרי
17.20.19.25

הכנסות - מע"צ ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת מע"צ (תחת תחום מת"ק איו"ש בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות - מע"צ ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?