דלג לתוכן עיקרי
17.20.19.03

שעות נוספות ישראלים

תקציב מאושר: 28,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידת מע"צ (תחת תחום מת"ק איו"ש בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שעות נוספות ישראלים הוא ₪17,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?