דלג לתוכן עיקרי
17.20.18.08

עבודה בלתי צמיתה- מסחר ותעשייה

תקציב מאושר: 130,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידת מסחר ותעשיה (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב עבודה בלתי צמיתה- מסחר ותעשייה הוא ₪487,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪130,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪517,794
תחת סעיף זה מוקצים 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)