דלג לתוכן עיקרי
17.20.18

יחידת מסחר ותעשיה

תקציב מאושר: 1,092,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב יחידת מסחר ותעשיה הוא ₪878,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,092,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,092,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,037,905
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם , ובנוסף 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?