דלג לתוכן עיקרי
17.20.07

יחידת בריאות

תקציב מאושר: 693,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב יחידת בריאות הוא ₪649,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪693,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪693,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪730,476
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם , ובנוסף 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?