דלג לתוכן עיקרי
17.20.03.27

כוננות עובדים ישראלים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת איכות הסביבה (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב כוננות עובדים ישראלים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?