דלג לתוכן עיקרי
17.20.03.26

הכנסות מאיכ"ס

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת איכות הסביבה (תחת תחום מת"ק איו"ש בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מאיכ"ס לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?