דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב יחידת איכות הסביבה לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪2,258,540
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?