דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב השת' מתפ"ש במשרד התחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?