דלג לתוכן עיקרי
17.20.01.81

קו התפר - ארכיאולוגיה

תקציב מאושר: 311,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה מפקדת תיאום וקישור (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב קו התפר - ארכיאולוגיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪311,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,297,755
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)