דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב מטה המת"ק הוא ₪20,406,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,910,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,110,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪38,020,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,453,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪10,207,000 (26.85%)
  • רכש וקניות: ₪20,233,000 (53.22%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪13,738,478
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?