דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב מפקדת תיאום וקישור לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-146,616
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?