דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב מת"ק איו"ש הוא ₪58,388,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪92,023,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪15,923,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪107,946,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪49,070,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪47,938,000 (44.41%)
  • רכש וקניות: ₪52,203,000 (48.36%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪54,747,276
תחת סעיף זה מוקצים 118 תקני כח אדם , ובנוסף 696 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?