דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב מרת"ק הוא ₪14,352,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,856,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪400,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪17,256,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪10,197,000 (59.09%)
  • רכש וקניות: ₪6,147,000 (35.62%)

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪11,747,259
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?