דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תאום הפעולות בשטחים

17

124,964,000
בשנת 2024 תקציב תאום הפעולות בשטחים הוא ₪124,964,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪130,064,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪278,142,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪38,855,000 (29.87%)
  • רכש וקניות: ₪27,744,000 (21.33%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪108,838,803
תחת סעיף זה מוקצים 330 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?