דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תאום הפעולות בשטחים

17

137,750,000
בשנת 2024 תקציב תאום הפעולות בשטחים הוא ₪137,750,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪142,850,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪278,142,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪38,825,000 (27.18%)
  • רכש וקניות: ₪40,560,000 (28.39%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪113,372,506
תחת סעיף זה מוקצים 329 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?