דלג לתוכן עיקרי
16.17.03.99

רח"ל – השתתפות ממשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פרויקטי רשות חירום (תחת תחום רשות חירום לאומית בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רח"ל – השתתפות ממשרדי ממשלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-10,100,233
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)