דלג לתוכן עיקרי
16.16.03.08

מיגון תשתיות לאומיות - הכנסה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מיגון (תחת תחום מרכיבי ביטחון בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב מיגון תשתיות לאומיות - הכנסה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?