דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הביטחון - שכר נאשי קבע ונלוות מיגון הניוד

16.16.03.04

300,000
בשנת 2016 תקציב השתתפות במשרד הביטחון - שכר נאשי קבע ונלוות מיגון הניוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)