דלג לתוכן עיקרי
16.13.03.04

פרויקטי סופת חול - רכש שוטף

תקציב מאושר: 6,494,000
תקנה תקציבית בתכנית מענה לאיום בלתי (תחת תחום מיגון אוכלוסיה -סופת בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב פרויקטי סופת חול - רכש שוטף הוא ₪6,494,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪20,297,770
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)