דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב הוצאות תפעול ושכר הוא ₪5,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪5,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?