דלג לתוכן עיקרי
16.13

מיגון אוכלוסיה -סופת

תקציב מאושר: 92,016,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף הוצאות חירום אזרחיות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב מיגון אוכלוסיה -סופת הוא ₪92,016,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪54,516,000 (59.25%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪80,835,531
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?