דלג לתוכן עיקרי
16.10.04.02

ביצוע "אזורים ביטחונים מיוחדים" באזור יהודה ושומרון

תקציב מאושר: 26,696,000
תקנה תקציבית בתכנית "אזורים בטחוניים (תחת תחום מרכיבי ביטחון בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב ביצוע "אזורים ביטחונים מיוחדים" באזור יהודה ושומרון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,696,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪33,478,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)