דלג לתוכן עיקרי
16.10.03.01

מיגון הניוד באזור יהודה ושומרון

תקציב מאושר: 52,269,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית גאות ושפל-מיגון (תחת תחום מרכיבי ביטחון בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מיגון הניוד באזור יהודה ושומרון הוא ₪3,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪52,269,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪20,446,079
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)