דלג לתוכן עיקרי
16.10.02.24

תפעול, פיקוח ותכנון הנדסי בקו העימות בצפון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תכניות מיקלוט, מיגון (תחת תחום מרכיבי ביטחון בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב תפעול, פיקוח ותכנון הנדסי בקו העימות בצפון לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?