דלג לתוכן עיקרי
16.10.02.01

מיגון ומיקלוט ביישובי הצפון

תקציב מאושר: 245,000
תקנה תקציבית בתכנית תכניות מיקלוט, מיגון (תחת תחום מרכיבי ביטחון בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב מיגון ומיקלוט ביישובי הצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪245,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪96,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)