דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-7,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?