דלג לתוכן עיקרי
16.07.01.01

פעולות כיבוי אש מהאויר

תקציב מאושר: 62,000,000
תקנה תקציבית בתכנית כיבוי אש מהאורי (תחת תחום כיבוי אש מהאויר בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות כיבוי אש מהאויר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪62,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪50,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)