דלג לתוכן עיקרי
16.06

רזרבה

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף הוצאות חירום אזרחיות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב רזרבה הוא ₪8,938,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?