דלג לתוכן עיקרי
16.03.02.01

קש"צ ב' והשלמת קש"צ א'

תקציב מאושר: 5,076,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכיבי קש"צ (תחת תחום קשת צבעים-מיגון ישובים בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב קש"צ ב' והשלמת קש"צ א' לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,076,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪2,496,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)