דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב מרכיבי קש"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,076,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪2,496,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?