דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב השתתפות במשרד הבריאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,470,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?