דלג לתוכן עיקרי
16.02.01.13

השתתפות משרד הבריאות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סופת חול (תחת תחום מיגון אוכלוסיה (אב"כ) בסעיף הוצאות חירום אזרחיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הבריאות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?