דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות חירום אזרחיות

16

1,250,184,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות חירום אזרחיות הוא ₪1,250,184,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪8,285,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,258,469,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪59,519,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,021,942,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪18,728,000 (1.49%)
  • רכש וקניות: ₪1,121,311,000 (89.1%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪889,931,924
תחת סעיף זה מוקצים 37.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?