דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות חירום אזרחיות

16

548,301,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות חירום אזרחיות הוא ₪548,301,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪8,285,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪556,586,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪59,519,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪529,200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪18,728,000 (3.36%)
  • רכש וקניות: ₪419,428,000 (75.36%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪627,045,230
תחת סעיף זה מוקצים 37.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?