דלג לתוכן עיקרי
15.11.01.14

הכנסות מטבע חוץ למעט סיוע אמריקאי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות ביטחוניות (תחת תחום הוצאות ביטחון בסעיף משרד הבטחון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מטבע חוץ למעט סיוע אמריקאי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?