דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הוצאות ביטחון הוא ₪27,093,612,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪173,025,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪27,266,637,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,496,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪37,253,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪206,365,000 (0.76%)
  • רכש וקניות: ₪26,312,383,000 (96.5%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪25,739,639,622
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?