דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הוצאות ביטחון הוא ₪76,410,412,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪173,025,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪76,583,437,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪50,560,200,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪87,453,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪206,365,000 (0.27%)
  • רכש וקניות: ₪75,629,183,000 (98.75%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪36,870,344,017
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?