דלג לתוכן עיקרי
15.10.01.03

שכר שוטף עובדי משרד הביטחון

תקציב מאושר: 1,267,722,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות כח אדם (תחת תחום כח אדם בסעיף משרד הביטחון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שכר שוטף עובדי משרד הביטחון הוא ₪1,267,722,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,215,339,844
תחת סעיף זה מוקצים 2,182 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)