דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב כח אדם הוא ₪30,937,038,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪86,513,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪31,023,551,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,997,149,000 (99.91%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪29,894,906,118
תחת סעיף זה מוקצים 2,182 תקני כח אדם , ובנוסף 876 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?