דלג לתוכן עיקרי
15.03.02

הוצאות תפעול

תקציב מאושר: 2,433,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום היחידה לקליטת חיילים בסעיף משרד הבטחון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2013 תקציב הוצאות תפעול לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,433,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,433,000 (100%)

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪2,459,246
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?