דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקציב הביטחון

15.01.02

71,805,774,000
בשנת 2016 תקציב תקציב הביטחון הוא ₪54,903,820,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪71,805,774,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪907,021,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪72,712,795,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,709,320,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪41,562,100,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,117,443,000 (41.42%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,696,732,000 (3.71%)
  • רכש וקניות: ₪39,022,705,000 (53.67%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪64,942,632,207
תחת סעיף זה מוקצים 2,141 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?