דלג לתוכן עיקרי
15.01.01.35

הכנסה מיועדת לעסקאות יצוא

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בטחון (תחת תחום בטחון בסעיף משרד הבטחון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסה מיועדת לעסקאות יצוא לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?