דלג לתוכן עיקרי
15.01.01.33

הכנסה מיועדת לפרויקטים ביטחוניים בחו"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בטחון (תחת תחום בטחון בסעיף משרד הבטחון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסה מיועדת לפרויקטים ביטחוניים בחו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?